ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΛΑΜΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Βασικός στόχος του γραφείου είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας συνεπούς και έντιμης σχέσης
    με τους εντολείς μας, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους, όχι αποσπασματικά, αλλά ολιστικά.

Φιλικά
Κλεονίκη Ι. Μπαλτά