ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Με απόλυτη υπευθυνότητα και άμεση συναίσθηση των αναγκών των εντολέων μας, παρέχουμε σε προσιτές τιμές σύγχρονες, άρτιες και έγκυρες νομικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.
Δραστηριοποιούμενοι σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους κλάδους δικαίου, διεκπεραιώνοντας υποθέσεις τάχιστα και βέλτιστα, τόσο δικαστικά, όσο και εξώδικα και συμβουλευτικά.
Διαθέτοντας άρτια υλικοτεχνική υποδομή και πλήρες δίκτυο συνεργατών (δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, οικονομολόγων, πολιτικών μηχανικών, φοροτεχνικών, μεσιτών κλπ), οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Γλώσσες του γραφείου είναι η ελληνική, η αγγλική, η γερμανική, η γαλλική και η ιταλική.